AR-GE Çalışmalarımız

AR-GE çalışmalarımızın dışında AVRUPA BİRLİĞİ Ülkelerinin inovasyon çalışmalarını yürüten EUREKA platformundan diğer ülkelerde devam etmekte olan AR-ge çalışmalarına katkıda bulunmak üzere BOMAK davet edilmiştir.
Endüstiriyel ihtiyaçlar için gerekli olan su buharının kısmen veya tamanen Güneş Enerjisinden temin edilmesi amacıyla AR-GE çalışmalarımız TÜBİTAK tarafından onay görmüştür.
KOSGEB'e sunulan ''Esnek Üretim Sistemleri ile Rekabet Gücünün Arttırılması ve Uluslararası Pazar Payının Arttırılması'' projemiz onaylanmıştır.
Çukurova Kalkınma Ajansına sunulan ''Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programına Sunulan 3 yeni ürünle Sektör Liderliğine Doğru''isimli projemiz onaylanmıştır. BOMAK'ın gelecekle ilgili vizyonuna en uygun projenin tesbiti üzerinde değerlendirmeler devam etmektedir.