Kalite Yönetimi ve İyileştirme

BOMAK'ın vizyonu doğrultusunda üstünlük kazanmasındaki itici güçlerden biri de kalite anlayışıdır. Söz konusu anlayış üç aşamadan oluşmaktadır; Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Kalite İyileştirme.
Günümüz şartlarında değişime ve yeniliklere etkili bir şekilde ayak uydurmak ve örnek oluşturmak için belirtilen kalite anlayışını her aktivitemize yansıtıyoruz.