Isı değişiminde kullanılan sıcak levha eşanjörleri, birincil sorumluluğu tipik olarak bir akışkandan diğerine ısı transferi (değişimi) olan cihazlardır. Bununla birlikte, BOMAK ısı eşanjörleri, alan ısıtıcıları gibi sadece ısıtma uygulamalarında kullanılmaz, aynı zamanda soğutucu cihazlar gibi görev yaparak soğutma uygulamalarında da kullanılırlar. Birçok ısı eşanjörü, sıvıların aktığı yöne göre bir diğerinden ayırt edilebilir. Bu tür uygulamalarda, eşanjörler paralel akışlı, çapraz akışlı veya ters akımlı olabilirler. Paralel akışlı ısı eşanjörlerinde, her iki sıvı da aynı yönde hareket eder ve eşanjöre yan yana girer ve çıkar. Çapraz akışlı eşanjörlerde, sıvı yolları birbirlerine dik olarak çalışır. Ters akım eşanjörlerinde akışkan yolları, her biri diğerinin girdiği yerden çıkan zıt yönlerde akar. Karşı akım eşanjörleri diğer eşanjör tiplerinden daha etkili olma eğilimindedir.Endüstriyel Isı Eşanjörleri Nelerdir?


İsminden de anlaşılacağı gibi, endüstriyel ısı eşanjörleri, bir ortamdan diğerine ısı alıp vermek için tasarlanmış endüstriyel ekipman parçalarıdır. Isı değişimi, elemanların ısıtılması veya soğutulması için birincil amaç olabilir. Endüstriyel sektörde, soğutma ekipmanı veya uçucu maddelerin aşırı ısınmasını önlemek için daha yaygın bir işlev olma eğilimindedir. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle BOMAK’ta farklı amaçlara ve sektörlere en uygun şekilde tasarlanmış birçok farklı tipte ısı eşanjörü üretilmektedir.Eşanjör Çeşitleri Nelerdir? 


*Borulu Eşanjör


BOMAK Borulu eşanjörler, içinden sıvı akan birden fazla tüpten oluşur. Tüpler iki gruba ayrılır: İlk grup ısıtılacak veya soğutulacak sıvıyı içerir. İkinci grup, ısı değişimini tetikleyen sıvıyı içerir ve esas olarak sıvıyı soğutmak suretiyle ilk tüp setinden ısıyı çıkarır veya kendi ısısını içerideki sıvıya ileterek ısıtır. Bu tip bir eşanjör tasarlarken, optimum ısı değişimini sağlamak için boru çapının yanı sıra doğru tüp duvar kalınlığının belirlenmesine dikkat edilmelidir. 


*Plakalı Eşanjör


BOMAK Plakalı ısı eşanjörleri, tipik olarak küçük bir kauçuk conta ile tutulan, her bir plaka arasında az miktarda boşluk bulunan, genellikle paslanmaz çelikten oluşan ince levhalardan oluşur. Yüzey alanı büyüktür ve her bir dikdörtgen plakanın köşeleri, akışkanın plakalar arasında akabildiği, akışkanların aktığı sırada plakalardan ısı çekebildiği bir açıklığa sahiptir. Akışkan kanalları kendileri sıcak ve soğuk akışkanlar değiştirirler, bu da eşanjörlerin ısı akışkanının yanı sıra etkili bir şekilde soğuyabilmesi anlamına gelir, bunlar genellikle soğutma uygulamalarında kullanılır. Plakalı ısı eşanjörleri bu kadar geniş bir yüzey alanına sahip olduklarından, genellikle borulu eşanjörler daha etkilidirler.


*Rejeneratif Eşanjör


Rejeneratif bir eşanjörde, aynı akışkan eşanjörün her iki yanı boyunca geçirilir, bu da bir plakalı eşanjör veya bir kabuk ve borulu eşanjör olabilir. Akışkan çok ısınabileceğinden, çıkan akışkan, gelen akışkanın ısıtılması için, sabit bir sıcaklığın muhafaza edilmesi için kullanılır. BOMAK rejeneratif ısı eşanjörleriyle büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanır çünkü işlem döngüseldir ve hemen hemen tüm göreceli ısı çıkış sıvısından gelen akışkana aktarılır. Sabit bir sıcaklığı korumak için, genel akışkan sıcaklığını yükseltmek ve düşürmek için yalnızca biraz fazla enerjiye ihtiyaç vardır.


*Isı Geçirmez (Adiabatic) Eşanjör


Bu tip bir ısı eşanjöründe, ısıyı depolamak için bir ara sıvı kullanılır, daha sonra eşanjör ünitesinin karşı tarafına aktarılır. Isı geçirmez bir eşanjör, ısıyı çıkarmak veya aktarmak için sıvıların arasından geçen sıcak ve soğuk olan dişlere sahip büyük bir çarktan oluşur.


Isı Eşanjörleri Neden Gereklidir?


Isı eşanjörleri çok geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesine sahiptir. Klima ve soğutma sistemlerinin veya ısıtma sistemlerinin bileşenleri olarak kullanılırlar. Birçok endüstriyel süreç, belli bir dereceye kadar ısı fonksiyonunu gerektirmektedir; ancak, bu işlemlerin çok ısınmasını önlemek için genellikle büyük özen gösterilmelidir. Endüstriyel tesisler ve fabrikalarda ısı eşanjörlerinin makine, kimyasal madde, su, gaz ve diğer maddeleri güvenli bir çalışma sıcaklığında tutmaları gerekmektedir. BOMAK Isı eşanjörleri aynı zamanda, bir işlemin veya işlemin bir yan ürünü olarak salınan buhar veya ısı egzozunu yakalamak ve aktarmak için de kullanılabilir, böylece buhar veya ısı başka yerlerde daha iyi kullanılabilir hale getirilebilir, böylece verim arttırılır ve tesis parası kaydedilir.


Eşanjörler Nasıl Çalışır?


Farklı ısı eşanjörleri farklı şekillerde çalışır, farklı akış düzenlemeleri, ekipman ve tasarım özelliklerini kullanır. Tüm ısı eşanjörlerinin ortak olduğu bir şey, bunların hepsi daha sıcak bir ortamı doğrudan veya dolaylı olarak daha soğuk bir ortama maruz bırakmaya ve böylece ısı değiştirmeye hizmet etmeleridir. Bu genellikle, bir tür muhafaza içinde yer alan bir dizi tüp kullanılarak gerçekleştirilir. Isı eşanjörü fanları, kondansatörler, kayışlar, soğutma sıvıları, ek borular ve hatlar, diğer komponentler ve ekipmanlarla birlikte ısıtma ve soğutma verimliliğini arttırmak veya akışı iyileştirmek için çalışır.


Isı Eşanjörleri Ne İçin Kullanılır?


Isı eşanjörlerini, genellikle binaları ısıtmak veya soğutmak veya motorların ve makinelerin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için her alanda görebilirsiniz. Buzdolapları ve klimalar, örneğin, ısı eşanjörlerini merkezi ısıtma sistemlerinden ters yönde kullanırlar: ısıyı, istenmediği bir bölme veya odadan çıkarır ve bir sıvı içinde dışarı akıtıldığı başka bir yere pompalar. 

Enerji santrallerinde veya motorlarda, egzoz gazları genellikle, açık havaya boş yere uzayan ısı içerir. Bu bir enerji israfı ve bir ısı eşanjörünün kesinlikle azaltabileceği bir şeydir. Bu problemi çözmenin yolu, egzoz kuyruğu borularının veya bacaların içine yerleştirilmiş ısı eşanjörleridir. Sıcak egzoz gazları yukarı doğru sürüklendikçe, bakır yüzgeçleri içinden akan su ile fırçalarlar. Su ısıyı uzaklaştırır, bitkiye geri döner. Burada doğrudan geri dönüştürülebilir, belki de motor veya fırına giren soğuk gazların ısınması, aksi halde ısınmak için gerekli olan enerjiyi kurtarır. Ya da örneğin, baca yakınındaki bir ofisi ısıtmak gibi başka iyi bir kullanıma da getirilebilir.

Isı Değişim Sürecinin Doğası

Bu ilk eşanjör sınıflandırma metodu, ısı değiştirildiği maddelerin birbiriyle doğrudan temasa geçip geçmediği veya tüplerinin duvarları gibi fiziksel bir bariyer ile ayrılıp ayrılmadığı ile ilgilidir.

Doğrudan Temaslı Isı Eşanjörleri - Doğrudan temaslı ısı eşanjörleri, sıcak ve soğuk akışkanların radyan ısı veya konveksiyona dayanmak yerine, tüpler içerisinde birbirleriyle doğrudan temas etmesini sağlar. Doğrudan temas, temas doğrudan olduğu için ısıtmanın aktarılmasında son derece etkili bir yöntemdir, fakat doğal olarak doğrudan temasın kullanılması için, güvenli olması, hatta sıvıların birbiriyle temas etmesi istenir. Direkt temaslı ısı eşanjörleri, sıcak ve soğuk akışkanın sadece aynı akışkanın farklı sıcaklık değişimleri olması halinde veya sıvı karışımın endüstriyel işlemin istenen veya alakasız bir parçası olması durumunda iyi bir seçim olabilir.

Dolaylı Temaslı Isı Eşanjörleri - Dolaylı temaslı ısı eşanjörleri, sıcak ve soğuk akışkanların birbirinden fiziksel olarak ayrılmasını sağlar. Tipik olarak dolaylı temaslı ısı eşanjörleri, sıcak ve soğuk akışkanları farklı boru gruplarında tutacak ve ısıyı değiştirmek için radyan enerjiye ve konveksiyona dayanacaktır. Bu genellikle bir sıvının diğeri tarafından kirlenmesini veya kirlenmesini önlemek için yapılır.