Isı Değiştirici

Endüstriyel ısı değiştirici, endüstriyel anlamda ısı değiştirici cihazlarına eşanjör adı verilmektedir. Bir akışkan üzerindeki ısıyı diğer bir akışkan üzerine aktaran cihazlara ısı değiştirici cihazları yani eşanjör denilmektedir. Isı değiştiricinin temel amacı iki farklı sıcaklık değerine sahip olan ısıların birbiri arasında ısı akışını sağlamaktır. Böylece akışkanlar birbirine karışmadan kolay şekilde ısı transferini yapabilmektedir. Endüstride bu işlem yoğun şekilde kullanıldığı gibi aynı zamanda küçük teknolojik araçlarda da benzer sistem kullanılır. Evlerde, araçlarda ve farklı alanlarda kullanılan bu ısı alış verişi endüstride eşanjör adı verilen cihazlar yardımı ile yapılmaktadır. Böylece büyük ölçüde enerji tasarrufu ortaya çıkmaktadır.

Bir ısı değiştirici, iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısıyı transfer etmek için kullanılan bir cihazdır. Akışkanlar tek veya iki fazlı olabilir ve ısı değiştirici tipine bağlı olarak ayrılabilir veya doğrudan temas halinde olabilir. Nükleer yakıt pimleri veya ateşe dayanıklı ısıtıcılar gibi enerji kaynaklarını içeren cihazlar normal olarak ısı değiştiriciler olarak kabul edilmemekle birlikte tasarımlarında yer alan ilkelerin birçoğu aynıdır.

Isı değiştirici cihazlar bilgisayar destekli olan programlar sayesinde çizilir ve tasarımı yapılır. Teknik ekibimiz tarafından detaylı şekilde tasarımı yapıldıktan sonra boyutlandırılması, projelerinin hazırlanması yapılarak üretim aşamasına geçilir. Bu aşamada taleplere göre farklı şekillerde imal edilen eşanjörlerin fiziksel olarak şekilleri farklı olsa da yapacakları işlem her zaman aynı olacaktır. Profesyonel olarak pek çok büyük endüstride büyük boyutlarda yer alan bu cihazlar kullanım sıklığına, akışkan türüne ve benzer faktörlere bağlı olarak imal edilmektedir. Böylece uzun yıllar kullanılabilecek olan bu cihazlar, endüstride üretim alanı ile tam uyumlu şekilde çalışarak büyük kazançları beraberin getirmektedir. Eşanjör üretimi konusunda talep ettiğiniz ölçülere göre sipariş vermek için firmamızla irtibata geçerek ön bilgi alabilir buna göre üretim yaptırabilirsiniz.

Isı değiştiricilerini daha iyi anlayabilmek için bir çeşit sınıflandırma yapmak gereklidir. Normalde ele alınan iki yaklaşım vardır. Birincisi, ısı değiştirici içindeki akış konfigürasyonunu göz önüne alırken, ikincisi, esas olarak yapı ile donanım tipinin sınıflandırılmasına dayanmaktadır. 

Yapısına Göre Sınıflandırılan Isı Değiştiricileri

Isı değiştirici tipleri iyileştirici ve rejeneratif olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. İyileştirici Eşanjör, her bir akışkan için ayrı akış yollarına sahiptir ve akışkanlar, akış yollarını ayıran duvar boyunca ısı değiştirici eşzamanlı olarak akmaktadır. Rejeneratif Eşanjörün ise, sıcak ve soğuk akışkanların dönüşümlü olarak geçtiği tek bir akış yolu vardır.

Rejeneratif ısı değiştiriciler

Rejeneratif bir ısı değiştiricide akış yolu, normal olarak sıcak sıvı içinden geçtiğinde (bu "sıcak darbe" olarak bilinir) ısıtılan bir matristen oluşur. Rejeneratif ısı değiştirici, ısı daha sonra matrisin içinden aktığı zaman soğuk sıvıya bırakılır ("soğuk üfleme"). Bununla birlikte, enerji verimliliğini arttırmak ve daha düşük dereceli ısıyı geri kazanma girişiminde bulunulduğu ve uzman uygulamalar için kullanılma eğiliminde olduğundan, iyileştirici ısı değiştiriciler daha yaygındır.

İyileştirici ısı değiştiriciler

İyileştirici ısı değiştirici, dolaylı temas, doğrudan temas ve özel olarak gruplandırılabilen birçok türde geri dönüşüm ürünü vardır. Isı değiştirici, akışkanların tüpler veya levhalar yardımıyla ayrı ayrı değiştirilmesini sağlar. Doğrudan temas eden ısı değiştiriciler ise akışkanları ayırmaz.