Eşanjör İmalatı

Eşanjör imalatı, iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısıyı transfer etmek için kullanılan bir cihazdır. Akışkanların karışmasını önlemek için katı bir duvarla ayrılabilir veya doğrudan temas halinde olabilirler. Bir başka deyimle, elektronik veya mekanik bir cihaz tarafından üretilen ısıyı, genellikle hava veya sıvı bir soğutucu madde olan bir sıvı ortama aktaran pasif bir ısı değiştiricisi olan cihazlara eşanjör denilmektedir. Isı eşanjörü ile ısının taşınmasında kullanılmaktadır.

Isı eşanjörleri imalatı, alan ısıtma, soğutma, klima, elektrik santralleri, kimyasal tesisler, petrokimya tesisleri, petrol rafinerileri, doğal gaz işleme ve kanalizasyon arıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Eşanjör İmalatı, eşanjörler günlük yaşamımızda enerji geri dönüşümü adına kullanılması gereken en temel ekipmanlardan birisidir. Eşanjörler mekanları ısıtma, soğutma, klima, elektrik santrallerinde, kimya fabrikalarında, petrokimya alanında, petrol rafinelerinde, doğalgaz işletmelerinde ve daha pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Eşanjörler elektronik alet ile tam entegre olarak da kullanılabilmektedir. Buna örnek olarak kombi cihazı verilebilir.  Endüstriyel eşanjör sisteminin çalışma prensibine en güzel örnek araçlardaki soğutma sıvısından faydalanılarak aracın kış aylarında ısıtılması verilebilir. Aracın motorunun ısınması ile birlikte ısınan soğutma sıvısı aracın motorunu soğutmaya yarar. Bu işlemler yapılırken aynı zamanda ısınan soğutma sıvısının üzerindeki ısı aracın içine verilerek aracın içinin ısınması sağlanabilir. İşte eşanjör sistemlerinin çalışma prensibi de tam anlamıyla buna yakındır. Eşanjör imalatı sırasında eşanjör farklı şekillerde imal edilir. Eşanjörler shell ve borulu ısı değiştirici, plakalı, tabak ve kabul eşanjör, yastık plakalı ısı değiştirici, akışkan ısı eşanjörü, atık ısı geri kazanım üniteleri, dinamin kazınarak yüzey eşanjör, faz değişim ısı eşanjörleri, gibi farklı türlerde imal edilebilmektedir.

Endüstriyel eşanjör imalatı, hava eşanjörler üç farklı tipde olmaktadır. Hava eşanjörler alüminyum hava, termal tekerlekler ve hava eşanjörler yüksek sıcaklık hava şeklinde farklı tiplerde bulunur. Eşanjörler fabrikalarda ofislerde ve depolarda ısıtma için egzos hava ısı geri kazanımında kullanılan cihazlardır. Elektrik ekipmanlarını soğutma gibi alanlarda kullanılabilir. Eşanjörlerde verim çoğu zaman %80 seviyelerindedir. Bu verim işletmenin türüne ve çalışma prensibine bağlı olarak %90 seviyelerine kadar da çıkabilir. Eşanjörler imalat aşamasında gerekli olan Ar-Ge çalışmaları yapıldıktan sonra imal edilen özel parçalardır. Pek çok işletme ve cihazla tam uyumlu olabilmesi adına özel olarak belirlenen şartlar dahilinde de üretim imkanı mevcuttur. Belirlenen ölçü ve ebatlara uygun şekilde tasarımının yapılmasının ardından çalışma şekli ve prensibinde yapılan geliştirmeler dahilinde eşanjörler kısa süre içinde imal edilerek ilgili firma ya da kuruma teslim edilmektedir. Diğer bileşenlerle tam uyumlu olarak çalışabilen eşanjörler kısa süre içinde büyük verim artışı sağlayarak işletmeye büyük kazanımlar ve geri dönüşüm imkanı sağlamaktadır. Bu da enerji tasarrufu adına önemlidir.

Eşanjör Çeşitleri

Eşanjörler genel olarak üçe ayrılır; Borulu tip eşanjörler, Plakalı tip eşanjörler, Özel uygulama eşanjörleri 

Boru şeklindeki ısı eşanjörleri, tasarımcının geniş bir basınç ve sıcaklık aralığına izin vermesi gereken esneklik nedeniyle çok popülerdir. Borulu ısı değiştiriciler, kabuk ve borulu eşanjörün en yaygın olduğu birkaç kategoriye ayrılabilir.

Eşanjör imalatı konusunda bir Kabuk ve Tüp Eşanjörü, silindirik bir kabuğun içine monte edilmiş bir dizi borudan oluşur. İki akışkan ısıyı değiştirebilir, bir sıvı tüplerin dışına akar, ikinci akışkan ise boruların içinden akar. Akışkanlar tek veya iki fazlı olabilir ve bir paralel veya çapraz / karşı akış düzenlemesinde akabilir. Kabuk ve borulu eşanjör dört ana bölümden oluşur:

  • Ön uç - bu, sıvının eşanjörün tüp tarafına girdiği yerdir.
  • Arka uç - bu, tüp tarafındaki akışkanın eşanjörden ayrıldığı veya birden fazla tüp yan geçişli eşanjörlerde ön başlığa döndüğü yerdir.
  • Tüp demeti - bu, demeti birlikte tutmak için tüpler, tüp tabakaları, saptırma plakaları ve bağlantı çubukları vb.
  • Kabuk — bu tip eşanşörler, boru demeti içerir.