Basınçlı Tank

Basınçlı tank ortam basıncından büyük ölçüde farklı bir basınçta gazları veya sıvıları tutmak için tasarlanmıştır. Basınçlı tanklar oldukça tehlikeli olmakla birlikte gelişim ve operasyon tarihinde ölümcül kazalar meydana gelmiştir. Bu nedenle, basınçlı tank tasarımı, üretimi ve işletimi, mevzuat ile desteklenen mühendislik yetkilileri tarafından düzenlenmektedir. 

Basınçlı tank tasarımı, maksimum güvenli çalışma basıncı ve sıcaklık, güvenlik faktörü, korozyon payı ve minimum tasarım sıcaklığı(kırılma için) gibi parametreleri içerir. Basınçlı tank, ultrasonik test, radyografi ve basınç testleri ile tahribatsız muayene yapılarak test edilmektedir. Hidrostatik testlerde su kullanır, ancak pnömatik testler için hava veya başka bir gaz kullanılır. Basınçlı tank için daha güvenli bir yöntem olan hidrostatik test tercih edilir çünkü bu işlem bir sızıntı meydana gelirse daha az enerji açığa çıkar.

Basınçlı Tank Özellikleri

  • Basınçlı Tank Biçimi

Basınçlı tanklar teorik olarak hemen hemen her şekli alabilir, ancak genellikle küre, silindir ve koni bölümlerinden oluşan şekiller kullanılır. Yaygın olarak başlıklar adı verilen uç kapaklı bir silindir tasarımına sahiptir. Başlık şekilleri sıklıkla yarıküresel veya bombeli (torisferik) olmakla birlikte, daha karmaşık şekiller, güvenli operasyon için uygun değildir.

  • Konstrüksiyon Malzemeleri

Özel yöntemler kullanılarak imal edilen basınçlı tank için çelik kullanılmıştır. Silindirik veya küresel bir basınçlı tank üretmek için, haddelenmiş ve dövülmüş parçaların birlikte kaynaklanması gerekecektir. Bu işlem sırasında özel önlemler alınmaz ise haddeleme veya dövme ile elde edilen çeliğin bazı mekanik özellikleri kaynaktan olumsuz yönde etkilenebilir. Mekanik mukavemete ek olarak, özellikle düşük sıcaklıklarda kullanılan basınçlı tank malzemeleri için yüksek darbe direncine sahip çelik kullanılmaktadır. Karbon çeliğin korozyona uğradığı uygulamalarda da, özel korozyona dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır.

  • Kullanım Alanları

Basınçlı tanklar hem endüstride hem de özel sektörde çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu sektörlerde endüstriyel basınçlı hava alıcıları ve sıcak su depolama tankları olarak yer alırlar. Basınçlı tanklar özellikle basınç odaları, damıtma kuleleri, basınç reaktörler, otoklav ve madencilik operasyonlarında, petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri, nükleer reaktör kazanları, raylı taşıt hava freni rezervuarları, karayolu taşıtı hava freni rezervuarları ve daha birçok alanda oldukça rağbet görmektedir.