• Muhtelif paslanmaz boru imali
  • Atık su tankının yenilenmesi ve mevcut boruların montajı
  • Sıcak hava jeneratörü çıkış borusu yenilenmesi
  • Y.SFX. Salamura tankı demontaj ve montajı
  • Sabiz hattı yenilenmesi
  • Y.SFX. Kostik hattı yenilenmesi
  • Baca (T) imalatı ve montajı
  • Muhtelif Kalorifer tesisatı
  • Soğutma kulesi imalatı
  • SLES. Ünitesi boru tesisatının yapılması
  • Paslanmaz serpantin imali
BAŞER KİMYA VE TİCARET A.Ş.