Kalite Yönetimi ve İyileştirme

BOMAK'IN vizyonu doğrultusunda üstünlük kazanmasındaki itici güçlerden biri de kalite anlayışıdır.Söz konusu anlayış üç aşamadan oluşmaktadır; Kalite Kontrol,Kalite Güvence ve Kalite İyileştirme.
Günümüz şartlarında değişime ve yeniliklere etkili bir şekilde ayak uydurmak ve örnek oluşturmak için belirtilen kalite anlayışını her aktivitemize yansıtıyoruz.
Dört ayaklı başarı planımızın temel ayağı Kalite Yönetimi ve İyileştirmedir.

Kalite Sertifikaları